2017-09-01 17:19:38

Sufinanciranje prijevoza učenika

Odlukom Vlade Republike Hrvatske sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola, čemu se pridružuje i Krapinsko-zagorska županija.

Krapinsko-zagorska županija i ove godine vlastitim sredstvima sufinancira prijevoz srednjoškolaca u razini od 12,5% cijene mjesečne prijevozne karte, dok je Vlada odlučila sufinancirati javnolinijski međumjesni prijevoz srednjoškolaca u visini od 75% cijene mjesečne učeničke karte za vlak te sufinanciranje javnolinijskog prijevoza autobusom u iznosu od 75% cijene koje državno tijelo priznaje po određenim zonama.

Tako je određeno da će se od strane Županije željeznički prijevoz sufinancirati s 12,5% cijene u skladu s važećom željezničkom tarifom, a javnolinijski autobusni prijevoz s određenim iznosom prema određenoj zoni (I. zona sa 63 kn; II. zona s 87 kn; III. zona sa 108 kn; IV. zona sa 123 kn; V. zona sa 144 kn te VI. zona sa 168 kn). 

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
-da je njihovo prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije
-da su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske
-da im je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta školovanja 5 i više kilometara
-da svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu ili na redovitu učeničku praksu sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus i vlak), odnosno iznimno drugim oblikom prijevoza, na područjima gdje nema odgovarajućeg javnog prijevoza.  

Odluke Vlade, odnosno Ministastva znanosti i obrazovanja, i Krapinsko-zagorske županije možete preuzeti u privitku, kao i formulare koje trebate ispuniti. Način ispunjavanja formulara objasnit će vam razrednici u ponedjeljak.


Srednja škola Bedekovčina