2019-10-30 15:04:26

Poziv na dostavu ponude

Srednja škola Bedekovčina pokrenula je jednostavnu nabavu za materijal za čišćenje i higijenske potrebe.

Više u prilogu.


Srednja škola Bedekovčina