2020-03-19 14:57:52

Obavijest o radu Srednje škole Bedekovčina

Od petka, 20. 3.2020., Srednja škola Bedekovčina radit će svaki radni dan od 7,00 do 15,00, ali se ograničava rad s vanjskim korisnicima na način da se sva komunikacija odvija putem telefona, pošte ili e-maila, a dolazak u školu potrebno je prethodno najaviti telefonski ili putem e-maila.

Sve informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 049/213 514, 0953400864, 0917972697 ili preko e-mail adrese sskola-bedekovcina@kr.t-com.hr   


Srednja škola Bedekovčina