2019-09-01 16:39:00

Životne vještine

Predmet je zamišljen kao 1-godišnji kurikulum koji obuhvaća elemente i teme iz preventivnih programa, komunikacijskih vještina, pedagogije, psihologije, etike, građanskog i zdravstvenog odgoja te domaćinstva. Nastao je iz uočene potrebe kod učenika za razvojem općih znanja i vještina u socijalnim odnosima, emocionalnoj i socijalnoj inteligenciji, temeljeno na praksi i iskustvu stručnih suradnika.

Kurikulum se eksperimentalno realizira kroz 1 sat tjedno kao fakultativna nastava u 2. razredu programa građevinskih i arhitektonskih tehničara. Način realizacije predviđa rad na različitim slučajevima iz pedagoško-psihološke prakse kroz koje će se raznim metodama i oblicima rada obrađivati teme navedene u kurikulumu.

Cilj predmeta: povećati kompetencije učenika za snalaženje u raznim životnim situacijama


Srednja škola Bedekovčina