preskoči na sadržaj

Srednja škola Bedekovčina

Login

Sadržaj i način testiranja

Obvezno testiranje obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor (intervju).

Opći dio obveznog testiranja obuhvaća znanja iz osnovnog zakonskog propisa koji regulira srednjoškolsko obrazovanje.

Posebni dio obveznog testiranja obuhvaća znanja iz poznavanja propisa koji se odnose na školovanje učenika s teškoćama i na postupak ocjenjivanja učenika.

Opći i posebni dio obveznog testiranja provodi se pisanim putem.

Popis propisa za obvezno testiranje utvrđuje Komisija za provedbu natječaja.

Popis propisa za obvezno testiranje objavljuje se na mrežnoj stranici školske ustanove u odjeljku pod nazivom Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje koji se nalazi ispod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVILA TESTIRANJA:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u daljnjem tekstu: Pravilnik) provest će se obvezno testiranje prijavljenih kandidata.

Provjera se sastoji od dva dijela, pisane provjere (opći dio i posebni dio) i razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom i ravnateljicom.

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj provjeri. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će se podijeliti testovi na koji je kandidat dužan upisati svoje ime i prezime za to označenom mjestu na testu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Vrijeme pisanja testa je 60 minuta.

Za vrijeme testa nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija
 • razgovarati s ostalim kandidatima

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat neće se priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom i ravnateljicom ostvaruje kandidat koji je na testiranju ostvario najmanje 5 bodova od ukupnih 10 mogućih bodova iz svakog dijela testiranja.

 Razgovor s kandidatima (intervju) koji su zadovoljili na pismenom dijelu testiranja biti će prema rasporedu koji će biti objavljen na stranici škole.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,   (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17, 68/18, 98/19)
 1. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)
 1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019)

   

OBAVIJESTI
Lista kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto na temelju raspisanog natječaja dana 16. lipnja 2020.
Krasnodor Mikša / datum: 30. 6. 2020. 09:34

Temeljem natječaja raspisanog 16. lipnja 2020. a sukladno uvjetima natječaja, pravodobnim i potpunim prijavama, niže navedeni kandidat ispunjava uvjete iz natječaja i poziva se na testiranje kako slijedi:

 1. Po natječaju za radno mjesto NASTAVNIK/ICA STRUČNIH PREDMETA U GRADITELJSTVU
 • M.P.

Testiranje za sve gore navedene kandidate provest će se 08. srpnja 2020., (srijeda) u 9,00 sati u prostorijama Srednje škole Bedekovčina, Ljudevita Gaja 1, Bedekovčina.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju