preskoči na sadržaj

Srednja škola Bedekovčina

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi

NAZIV PROJEKTA: Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi

 „Arboretum Opeka“, ref.br. UP.03.3.1.04.0005

CILJ PROJEKTA:

Uspostavom programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti "Arboretum Opeka" unaprijedit će se mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u (pod)sektoru poljoprivrede. Provedbom projekta će se stvoriti uvjeti za pružanje teorijskih i praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju te će se povećati njihova mogućnost ulaska u tržište rada.

OPIS PROJEKTA:

Uspostavom programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru

kompetentnosti "Arboretum Opeka" unaprijedit će se mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u (pod)sektoru poljoprivrede. Provedbom projekta će se stvoriti uvjeti za pružanje teorijskih i praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju te će se povećati njihova mogućnost ulaska u tržište rada.

Za usklađivanje postojećih programa s HKO i povećanje udjela praktičnog rada u nastavi potrebno je modernim tehnologijama opremiti kapacitete RCK npr. laboratorije i prostore za istraživački i praktični rad. Odgojno-obrazovne ustanove pa tako i RCK Opeka trebaju značajnu podršku u prilagodbi i promjeni ponude programa što će se ostvariti provedbom aktivnosti ovog projekta  uključivanjem partnerskih ustanova i uspostavom organizacije rada i razvoja RCK, razvojem 5 SZ-a, 7 SK-a, 3 SKU, razvojem 1 individualiziranog programa za osobe s invaliditetom, modernizacijom 1 programa redovitog SO te razvojem programa obrazovanja odraslih i to: 1 program usavršavanja, 2 programa osposobljavanja te 15 programa neformalnog obrazovanja. Jačat će kompetencije odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca za provedbu tih programa te promovirati strukovna zanimanja i rad RCK-a. Sve navedeno usko je povezano s nabavom specijalizirane i IKT opreme, izradom i nabavom nastavnih, didaktičkih i drugih materijala te pomoćnih nastavnih sredstava za rad.

VRIJEDNOST PROJEKTA I EU FINANCIRANJE:

Ukupna vrijednost projekta, ujedno i iznos bespovratnih sredstava jest 49.363.724,91 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog  fonda, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetna os 3 .Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

29.06.2020. – 29.12.2023.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  1. Uspostava organizacije rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti

Realizacijom ovog projektnog elementa stvorit će se nužni organizacijski, administrativno-upravni, stručni i logistički uvjeti važni za rad RCK-a. Navedene aktivnosti će isto tako usmjeravati RCK i partnerske organizacije u uspostavi daljnje suradnje, partnerstva, koordinacije, umrežavanja, kao i strateško promišljanje i planiranje u skladu utvrđenim kriterijima prema postavljenim ciljevima RCK-a.

  1. Razvoj i unapređenje te provedba programa redovitoga strukovnog  obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK-u

Realizacijom elementa stvorit će se podloge za razvoj i unaprjeđenje programa str. obrazovanja, (ne)formalnih programa RCK-a s naglaskom na inovativne metode poučavanja i modele učenja. Nabavkom specijalizirane opreme i nastavnih sredstava poboljšat će se uvjeti za provedbu str. obrazovanja i obraz. odraslih. Prof. usmjeravanjem različitih korisnika RCK-a unaprijedit će se mogućnosti za učenje temeljeno na radu, nastavak obrazovanja i uključivanje na tržište rada što je u skladu sa svrhom projekta.

  1. Jačanje kompetencija OO radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu redovitoga strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih

Provedbom elementa razvijaju se i organiziraju programi stručnog usavršavanja za o-o radnike i za nastavnike poljoprivredne struke te se sudjelovanjem na studijskim posjetima razmjenjuju iskustva sa sličnim centrima koji djeluju u području strukovnog obrazovanja u  poljoprivredi s ciljem jačanja kadrovskih uvjeta u RCK-u što je u skladu sa svrhom projekta.

  1. Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK-a 

​​Provedbom elementa organizira se promo kampanja prvenstveno za potencijalne korisnike o mogućnostima koje RCK pruža, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon stjecanja kvalifikacije te se povezuju polaznici RCK-a sa poslodavcima. Osigurava se kvalitetan sustav podrške kod pripreme za natjecanja u vještinama u području floristike i hortikulture. Sve zajedno čini važan korak u uspostavi rada RCK-a kao dobro strukturiranog mjesta naprednih mogućnosti učenja i usavršavanja za tržište rada.

  1. Promidžba i vidljivost
  1. Upravljanje projektom i administracija

PARTNERI NA PROJEKTU:  Varaždinska županija

               Srednja škola Bedekovčina,

              Sveučilište u Zagrebu Agronomski Fakultet,

              Parkovi d.d., Varaždin

                         Srednja škola Ludbreg

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

marina.majhen@gmail.com

  


Vijesti

Izrada strateškog plana razvoja s akcijskim planom Regionalnog centra kompetentnosti

Autor: Krasnodor Mikša, 15. 6. 2022. 14:46

 

 

U ponedjeljak, 13. lipnja 2022., u Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ Marčan, u svrhu provedbe projekta Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“, u kojem sudjeluje i Srednja škola Bedekovčina, održan je sastanak i radionica u svrhu izrade strateškog plana razvoja s akcijskim planom Regionalnog centra kompetentnosti te godišnjeg  plana rada RCK-a i škole.

 [više]

Edukacija iz floristike

Autor: Krasnodor Mikša, 25. 5. 2022. 15:42

 

 

Nastavnici Srednje škole „Arboretum Opeka“, Srednje škole Bedekovčina i djelatnici Parkovi d.o.o. 20. i 21. svibnja 2022. sudjelovali su na stručnom usavršavanju u Biotehniškem Centru Naklo u sklopu projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“. Tema stručnog usavršavanja bila je vjenčana floristika.

 [više]

Stručno usavršavanje u Njemačkoj

Autor: Krasnodor Mikša, 3. 5. 2022. 10:45

 

U sklopu Erasmus+ projekta “Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi” suradnici u nastavi naše škole i SŠ Arboretum Opeka boravili su na stručnom usavršavanju u Frankfurtu. Iz naše škole u usavršavanju je sudjelovao Darko Putar. 

 [više]

Stručno usavršavanje iz područja vinarstva i podrumarstva

Autor: Krasnodor Mikša, 2. 2. 2022. 08:07

 

 

20.01.2022. nastavnici SŠ "Arboretum Opeka" i SŠ Bedekovčina sudjelovali su na stručnom usavršavanju iz područja vinarstva i podrumarstva. Stručno usavršavanje održavalo se u sklopu projekta: Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi "Arboretum Opeka" kod Vinogradarstvo "Vinski hram" Kotolenko.

 [više]

Stručno usavršavanje iz područja floristike

Autor: Krasnodor Mikša, 1. 2. 2022. 15:11

 

U sklopu projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ nastavnici škole i partneri na projektu (SŠ Bedekovčina i Parkovi doo) sudjelovali su na stručnom usavršavanju iz područja Floristike. Edukacija je trajala 28. – 30. siječnja 2022. u Sloveniji, pod vodstvom slovenskog florista Mihe Oblaka i poljskog floriste Tomasza Max Kuczynskog. 

 [više]

Stručno usavršavanje nastavnica

Autor: Krasnodor Mikša, 20. 12. 2021. 08:17

Stručno usavršavanje nastavnica SŠ "Arboretum Opeka" i nastavnice SŠ Bedekovčina iz područja Floristike održano je u Sloveniji, BC Naklo, 4.12. - 5.12.2021.

 [više]

U SŠ „Arboretum Opeka“ održan sastanak projektnog tima

Autor: Krasnodor Mikša, 11. 10. 2021. 07:51

Članovi tima u projektu Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi iz Srednje škole Bedekovčina sudjelovali su 22. rujna 2021. u prostorijama SŠ Arboretum Opeka na satanku Projektnog tima za provedbu projekta  „Arboretum Opeka“. Sastanku su prisustvovali uz nositelja projekta SŠ „Arboretum Opeka“ i partneri SŠ Bedekovčina, SŠ Ludbreg, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet i Parkovi d.o.o. Varaždin.

 [više]

Održan sastanak radne skupine za izradu programa stručnog usavršavanja za stručne suradnike, ravnatelje i nastavnike poljop. struke za rad s djecom i s učenicima s teškoćama

Autor: Krasnodor Mikša, 15. 7. 2021. 09:36

 

 

Dana 13. srpnja 2021. u SŠ Arboretum Opeka održan je sastanak stručne radne skupine koju čine ravnateljica, stručni suradnici i nastavnici poljoprivredne struke  srednjih škola Arboretum Opeka, te nastavnici SŠ Ludbreg i SŠ Bedekovčina.

 [više]

Održani inicijalni sastanci u Osnovnim školama Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-Križevačke i Krapinsko-Zagorske županije

Autor: Krasnodor Mikša, 1. 4. 2021. 10:42

U sklopu Elementa 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK, aktivnost 4.2. Organizacija radionica za roditelje i učenike osnovnih škola u svrhu informiranja o mogućnostima koje Centar pruža, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon završetka školovanja te provedba profesionalnog usmjeravanja za učenike osnovnih škola, održano je ukupno 84 inicijalnih sastanka u Osnovnim školama

 [više]

Održani sastanak s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima i Sveučilištem Sjever u Varaždinu

Autor: Krasnodor Mikša, 1. 4. 2021. 10:40

 

 

U sklopu Elementa 1. Uspostava organizacije rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti, aktivnost 1.4. uspostava suradnje s visokim učilištima i/ili znanstvenim organizacijama u provedbi aktivnosti iz Elemenata 1., 2., 3. i 4. te u području istraživanja i razvoju/uvođenju inovacija. 03.ožujka 2021. godine održan je sastanak s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima, a 10.03.2021. sa Sveučilištem sjever u Varaždinu.. 

 [više]

Održani sastanci za potrebe strukturiranja suradnje i uspostave organizacije rada RCK-a

Autor: Krasnodor Mikša, 11. 3. 2021. 14:38

 

Za potrebe strukturiranja suradnje i uspostave organizacije rada RCK-a 17. veljače 2021. godine održani su sastanci u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtničkoj komori i Ministarstvu poljoprivrede - uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Na sastancima su  sudjelovali predstavnici RCK-a, Rajka Tršinski, Marina Šmidlehner, Blanka Pazman, Miljenko Martinčević.

 [više]

Razvoji i/ili modrenizacija formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih

Autor: Krasnodor Mikša, 10. 12. 2020. 15:55

U sklopu provedbe Elementa 2 - Razvoj i unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja formalnih i neformalnih programa za obrazovane odraslih u RCK-u, projekta „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ (UP.03.3.1.04.0005) održani su radni sastanci vezani za razvoj neformalnih programa obrazovanja odraslih.

 [više]

Održani inicijalni sastanci RCK-a s osnovnim školama

Autor: Krasnodor Mikša, 10. 12. 2020. 15:53

U sklopu Elementa 4. – Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK održani su inicijalni sastanci sa ravnateljima osnovnih škola u Varaždinskoj, Krapinsko-zagorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji u svrhu predstavljanja Regionalnog centra kompetentnosti „Arboretum Opeka“.

 [više]

 CMS za škole logo
Srednja škola Bedekovčina / Gajeva 1, HR-49221 Bedekovčina / ss-bedekovcina.skole.hr / ured@ss-bedekovcina.skole.hr
preskoči na navigaciju