preskoči na sadržaj

Srednja škola Bedekovčina

Login

Djelatnici škole

ravnateljica: Vera Hrvoj,  univ. spec. pol.


tajnik: Mihaela Jurina Šćuric

pedagoginja: Tatjana Papst, prof. pedagogije

psiholog: Tomislav Čekolj, prof. psihologije

voditeljica smjene i satničarka: Tajana Sedak Benčić, prof. biologije

voditelj obrazovanja odraslih: Zlatko Radman, prof. fizike

--------------------------------------------------------------------------------------------

knjižničar: Željko Kemec, dipl. komp, književnosti - knjižničar

---------------------------------------------------------------------------------------------

voditeljica Medicinskog učilišta: Tea Ivančić, diplomirana medicinska sestra

voditeljica Građevinskog učilišta: Sandra Tuđa, str. spec. ing. građevine

voditelj Poljoprivrednog učilišta: Slavko Vinković, dipl. ing. agronomije

voditelj praktične nastave: Danijel Borovčak, ing.  građevine

---------------------------------------------------------------------------------------------

administrator: Milena Mandić

voditeljica računovodstva: Ivana Spevec

financijski knjigovođa: Štefica Kovačić

knjigovođa - blagajnik: Ljubica Cujzek


Popis nastavnika: 

Ime i prezime nastavnika

Nastavni predmet
Šimudvarac Karmen, prof. hrvatskog jezika i knjiž., VSS

 

Hrvatski jezik

Mikša Krasnodor, prof.  hrvatskog jezika i knjiž., VSS

Hrvatski jezik

 Franc Nevenka, prof. hrvatskog jezika i knjiž., VSS

Hrvatski jezik

 

 

Novosel Maja, mag. Edukacije hrvatskog jezika i knjiž., VSS

Hrvatski jezik

Đurkan Suzana, prof. povijesti i  hrv. kulture, VSS

Hrvatski jezik. Povijest. Građanski odgoj.

Soldo Silvija, prof. njem. i južnosl. jez. i  knjiž. VSS

Njemački jezik

Marović Nataša, prof.  njem.i fran. jez. i knjiž,VSS 

Njemački jezik

Bujanić Tretinjak,Gordana, prof. engl. jezika, VSS

Engleski jezik

Gradac Antonija, prof.  engl. i nje. jezika i knjiž., VSS

Engleski jezik. Njemački jezik.

   
 Končić Petra, mag. engl. jez. i knjiž, mag. ped. VSS Engleski jezik. Načela poučavanja. Komunikacijske vještine. 
 Lučić Lovorka, mag. arh. i latinskog jezika, VSS Latinski jezik 
Glück Lidija, mag. edu. matematike, VSS Matematika. Matematika u struci. 
Videk Sanja, prof. matematike i fizike, VSS Fizika. Matematika. Matematika u struci.
Mutak Jasenka, prof. matematike, VSS  Matematika. Matematika u struci.
Usmiani Daniela, prof. matem. i inform., VSS Matematika, Računalstvo 
 Pelko Željko, prof. filozofije i polonist, VŠS Računalstvo, Informatika 
 Kopjar Hrvoje, dipl. informatičar, VSS Računalstvo, Informatika
Radman Zlatko, prof. fizike, VŠS Fizika
Štih Curiš Dinka, prof. fizike i politehnike, VSS  Fizika 
   
Gorički Marina, dipl. ing. kemije, VSS  Kemija, Biokemija
 Peričak Saša, dipl. ing. biologije, VSS Biologija 
Tuđa Tatjana, prof. tjelesne kulture, VSS Tjelesna i zdravstvena kultura
 Balen Roman, prof. tjelesne kulture, VSS  Tjelesna i zdravstvena kultura
Špiljak Hrvoje, prof. tjelesne kulture, VSS  Tjelesna i zdravstvena kultura
Videk Petar, prof. povijesti, VSS  Povijest 
Gubez Sanja Marija, prof. Povijesti, VSS Povijest 
 Roginić Janja, dipl. politolog, VSS  Politika i gospodarstvo 
Švigir Danijela, prof. hrvatske kulture i filozofije, VSS  Etika, Hrvatski jezik
Čehulić Ivančica, dipl. kateheta, prof. fil. i religijske kulture, VSS  Vjeronauk

Sinković Martina, dipl. kateheta, VS S 

Vjeronauk
Gregurović Jurica, mag teologije, VSS  Vjeronauk
 Pogačić Ivan, prof. geografije i geologije, VSS Geografija 
Markuš Sanja, dipl. ing. arhitekture, VSS  Povijest arhitekture i umjetnosti. Računalstvo. Stambene i javne zgrade 
Aleksić Matijević Anamarija, dipl. ing. arhitekture, VSS  Računalstvo, Arhitektonske konstrukcije, Građevine 
Bujak Nikola, dipl. ing. građevine, VSS  Nosive konstrukcije, Građevine Izvođenje građevinskih radova strojevima, Tesarski radovi, Građeviske konstrukcije, Organizacija i obračun radova
 Bešenić Damir, dipl. ing. građevine, VSS  Nacrtna geometrija, Građevinske konstrukcije, Poznavanje nacrta, Praktikum, Ustrojstvo i obračun radova, Organizacija građenja 
Labaš Dragutin, dipl. ing. građevine, VSS  Građevinski materijali, Građevni materijali, Keramičarski i oblagački radovi, Zidarski radovi, Praktikum
Janjatović Jovica, dipl. ing. građevine, VSS  Nosive konstrukcije, Organizacija građenja, Izvođenje suhe gradnje
 Rod Željko, dipl. ing. građevine, VSS  Organizacija i obračun radova, Nosive konstrukcije, Građevinske konstrukcije
Tuđa Sandra, str. spec. ing. građevine, VSS  Tehničko crtanje, Arhitektonske konstrukcije, Organizacija građenja, Poznavanje nacrta, Praktikum
Tkalec Alojzije, ing. građ. VŠS  Tehnologija keramike, Građevni materijali, Sirovine i materijali
Jureta Stipe, dipl. ing. strojarstva, VSS  Tehničko crtanje s elementima strojeva, Tehničko crtanje i elementi strojeva, Tehničko crtanje, Uljna hidraulika i pneumatika, Hidraulika i pneumatika, Matematika u struci, Tehnologija plinoinstalacija, Tehnologija obrade i montaže
 Papić Zlatko, dipl. ing. prometa, VSS  Tehnologija zanimanja, Motori i prijenosi, Motori i traktori, Poljoprivredni strojevi
 Krsnik Davor, dipl. ing. strojarstva, VSS  Poznavanje materijala, Elementi strojeva i protoka, Osnove tehničkih materijala, Osnove tehničke mehanike, Osnove automatizacije, Tehnologija grijanja i klimatizacije, Nove tehnologije, Tehnologija strojarskih instalacija, Tehnička fizika.
 dr. art. Kuhar Robert, VSS  Oblikovanje keramike, Osnove restauriranja, Stilovi i razdoblja, Crtanje, Tehnološke vježbe, Crtanje s osnovama obojenja, Tehnologija zanimanja
Demel Borna, ak. slikar., VSS. Tehnologija zanimanja, Crtanje s osnovama obojenja, Tehnološke vježbe 
 Vinković Slavko, dipl. ing. agronomije, VSS  Proizvodnja bilja, Ratarstvo, Motori i traktori, Specijalno ratarstvo
Galić Silvica, dipl. ing. agronomije, VSS  Voćarstvo, Specijalno voćarstvo, Specijalna zaštita bilja, Povrćarstvo, Opća zaštita bilja 
Hudi Vlahek Mirjana, dipl. ing.agronomije, VSS  Vinogradarstvo, Vinarstvo, Samostalno vođenje gospodarstva, Zaštićeni prostori i tehnologije uzgoja cvijeća, povrća i gljiva, Marketing u poljoprivrednoj proizvodnji, Voćarstvo, Uređenje unutrašnjeg prostora
 Gavran Daniel, dipl. ing. agronomije, VSS Stočarstvo, Opće stočarstvo, Anatomija i fiziologija životinja, Hranidba životinja, Zoohigijena i zdravlje životinja, Govedarstvo, Svinjogojstvo i peradarstvo, Tržište
Slivnjak Kruhek Božica, dipl. ing. agronomije, VSS  Ekološka poljoprivreda i održivi razvoj, Agrobotanika. Cvjećarstvo, Aranžiranje, Dendrološke vrste za aranžiranje, Praktična nastava
 Biondić Ohnjec Ivana , dipl. ing. agronomije, VSS  Cvjećarstvo, Tloznanstvo, Aranžiranje, Praktična nastava 
 Vlahek Vanja, mag. ing. hortikulture, VSS Cvjećarstvo, Dendrološke vrste za aranžiranje, Ustrojstvo rada u cvjećarnici, Uzgoj ljekovitog i začinskog bilja, Praktična nastava 
 Halić Filip, mag. ing. hortikulture, VSS Poljoprivredni strojevi, Poljoprivredna tehnika u biljnoj proizvodnji, Poljoprivredna tehnika u animalnoj proizvodnji, Organizacija poljoprivredne proizvodnje, Zaštita bilja, Dendrologija s rasadničarstvom, Uzgoj bilja u zaštićenom prostoru, Vježbenička tvrtka, Skladištenje, prerada i dorada poljoprivrednih proizvoda
Franc Kristijan, mag. ing. hortikulture, VSS  Povrćarstvo, Mehanizacija 
Krušelj Neven, prvostupnik ing. poljoprivrede, VŠS  Praktična nastava 
 Sukreški Štefica, diplomirana medicinska sestra, VSS  Higijena – preventivna medicina 
Ivančić Tea, viša medicinska sestra, prof. soc. pedagog, VSS  Kronične rane, Zdravstvena njega kirurškog bolesnika - opća, Hitni medicinski postupci, Instrumentiranje, Zdravstvene vježbe
 Jurinec Božica , prvostupnica sestrinstva, VŠS  Zdravstvena njega starijih osoba, Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu, Zdravstvena njega opća, Profesionalna komunikacija u sestrinstvu, Etika u sestrinstvu, Zdravstvena njega specijalna, Higijena - preventivna medicina, Zdravstvene vježbe
Videk Blaženka, prvostupnica sestrinstva, VŠS  Zdravstvena njega kirurškog bolesnika – specijalna, Intenzivna zdravstvena njega, Opća načela zdravlja i njege, Etika u sestrinstvu, Zdravstvene vježbe
 Posavec Suzana, prvostupnica sestrinstva, VŠS Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta, Načela administracije, Kronične rane, Zdravstvene vježbe
 Mlinarić Ksenija, prvostupnica sestrinstva, VŠS  Zdravstvena njega majke, Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta, Zdravstvena njega opća, Profesionalna komunikacija u sestrinstvu, Etika u sestrinstvu, Higijena -preventivna medicina, Zdravstvena njega zaštita mentalnog zdravlja, Zdravstvene vježbe
   
Benković Barbara, viša medicinska sestra, VŠS Zdravstvena njega – specijalna, Dijetetika, Opća načela zdravlja i njege, Etika u sestrinstvu, Zdravstvene vježbe
 Zebec Kristinka, prvostupnica sestrinstva, VŠS  Zdravstvena njega – opća, Zdravstvena njega kirurškog bolesnika - opća, Opća načela zdravlja i njege, Etika u sestrinstvu, Zdravstvena njega kirurškog bolesnika - specijalna, Profesionalna komunikacija u sestrinstvu, Osnove zdravstvene njega, Zdravstvena vježbe
Ferenčak Nikolina, dipl. med. sestra, VSS  Profesionalna komunikacija u sestrinstvu, Etika u sestrinstvu. Zdravstvena njega psihijatrijskog bolesnika, Zdravstvena njega -zaštita mentalnog zdravlja, Zdravstvena njega - specijalna, Dijetetika, Zdravstvene vježbe
Božić Rafaela, diplomirani fizioterapeut, VSS  Uvod u rehabilitaciju, Fizikalna terapija, Kineziterapija
Vidiček Vinka, prvostupnica fizioterapije, VŠS Fizikalna terapija, Kineziterapija, Masaža
Čehulić Daniel, prvostupnik fizioterapije, VŠS  Osnove kineziologije, Masaža, Fizikalna terapija 
Korinčić Renata, prvostupnica fizioterapije, VŠS  Kineziterapija, Masaža, Fizikalna terapija
   
Hustnjak Vesna, prof. psihologije, VSS Zdravstvena psihologija. Psihologija
Sedak Benčić Tajana, prof. biologije, VSS  Voditelj smjene, Satničar, Biologija
Tkalec Ivan, monter plinskih instalacija – stručni učitelj, SSS  Praktična nastava
 Sinković Stjepan, keramičar – pečar – stručni učitelj, SSS Praktična nastava
Ščapec Franjo, soboslikar - stručni učitelj, SSS Praktična nastava
Mladen Gorički, tehničar IGM – stručni učitelj, SSS Praktična nastava
Vidiček Marijan, zidar – stručni učitelj, SSS  Praktična nastava
Ded Ivan, stolar, tesar – stručni učitelj, SSS  Praktična nastava 
Vukić Zoran, rukovatelj građ. stroj. i mehaničar – stručni učitelj, SSS  Praktična nastava, Praktična nastava mehanike strojeva
 Pavetić Nenad, monter plin. instalacija, stručni učitelj, SSS  Praktična nastava 
Mohač Ivan, zidar, stručni učitelj, SSS Praktična nastava 
Bartolek Marija, prvostupnik sestrinstva, VŠS  Zdravstvena njega u kući, Higijena  -preventivna medicina, Dijetetika
 Miholić Ranko, dr. medicine, VSS  Farmakologija, Bakteriologija, virologija i parazitologija
Gregurić Darinka dipl. ing. med. -lab. dijagnostike, VŠS  Bakteriologija, virologija i parazitologija
Belina Stanko, dr. medicine, VSS Radiologija, Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi
Vidović Antun, prof. povijesti i sociologije, VSS Sociologija
 Jagić Mateja, prvostupnica sestrinstva, VŠS Zdravstvena njega kirurškog bolesnika - opća, Zdravstvena njega kirurškog bolesnika - specijalna, Zdravstvena njega starijih osoba, Zdravstvena njega bolesnog djeteta, Zdravstvena njega psihijatrijskog bolesnika, Zdravstvena vježbe
 Lovrenčić Valentina, prof. engl. jezika i knjiž. i povijesti umjetnosti, VSS Engleski jezik 
Horvat Nikolina, prvostupnica sestrinstva, VŠS  Zdravstvena njega 
   

 

 


 

 

preskoči na navigaciju