preskoči na sadržaj

Srednja škola Bedekovčina

Login

Djelatnici škole

ravnateljica: Vera Hrvoj,  univ. spec. pol.


tajnik: Mihaela Jurina Šćuric

pedagoginja: Tatjana Papst, prof. pedagogije

psiholog: Tomislav Čekolj, prof. psihologije

voditeljica smjene i satničarka: Tajana Sedak Benčić, prof. biologije

voditelj obrazovanja odraslih: Zlatko Radman, prof. fizike

--------------------------------------------------------------------------------------------

knjižničar: Željko Kemec, dipl. komp, književnosti - knjižničar

---------------------------------------------------------------------------------------------

voditeljica medicinsko učilišta: Štefica Sukreški, diplomirana medicinska sestra

voditeljica građevinskog učilišta: Sandra Tuđa, str. spec. ing. građevine

voditelj poljoprivrednog učilišta: Slavko Vinković, dipl. ing. agronomije

voditelj praktične nastave: Danijel Borovčak, ing.  građevine

---------------------------------------------------------------------------------------------

administrator: Milena Mandić

voditeljica računovodstva: Ivana Spevec

financijski knjigovođa: Štefica Kovačić

knjigovođa - blagajnik: Ljubica Cujzek


Popis nastavnika: 

Ime i prezime nastavnika

Nastavni predmet
Šimudvarac Karmen, prof. hrvatskog jezika i knjiž., VSS

 

Hrvatski jezik

Mikša Krasnodor, prof.  hrvatskog jezika i knjiž., VSS

Hrvatski jezik

 Franc Nevenka, prof. hrvatskog jezika i knjiž., VSS

Hrvatski jezik

 dr. sc  Sinanović Emsud, VSS

Hrvatski jezik

Novosel Maja, mag. Edukacije hrvatskog jezika i knjiž., VSS

Hrvatski jezik

Đurkan Suzana, prof. povijesti i  hrv. kulture, VSS

Hrvatski jezik. Povijest. Građanski odgoj.

Soldo Silvija, prof. njem. i južnosl. jez. i  knjiž. VSS

Njemački jezik

Marović Nataša, prof.  njem.i fran. jez. i knjiž,VSS 

Njemački jezik

Bujanić Tretinjak,Gordana, prof. engl. jezika, VSS

Engleski jezik

Gradac Antonija , prof.  engl. i nje. jezika i knjiž., VSS

Engleski jezik. Njemački jezik.

Smrekar Valerija, mag. edu. engl. jezika i književnosti i informatike. , VSS Engleski jezik
 Končić Petra, mag. engl. jez. i knjiž, mag. ped. VSS Engleski jezik. Načela poučavanja. Komunikacijske vještine. 
 Lučić Lovorka, mag. arh. i latinskog jezika, VSS Latinski jezik 
Glück Lidija, mag. edu. matematike, VSS Matematika. Matematika u struci. 
Videk Sanja, prof. matematike i fizike, VSS Fizika. Matematika.Matematika u struci.
Mutak Jasenka, prof. matematike, VSS  Matematika. Matematika u struci.
Usmiani Daniela, prof. matem. i inform., VSS Matematika Računalstvo 
 Pelko Željko, prof. filozofije i polonist, VŠS Računalstvo Informatika 
 Kopjar Hrvoje, dipl. informatičar, VSS Računalstvo Informatika
Radman Zlatko, prof. fizike, VŠS Fizika
Štih Curiš Dinka, prof. fizike i politehnike, VSS  Fizika 
 Rubil Vladimir, prof. fizike, VSS  Fizika. Elektronika. Elektrotehnika i regulacija. Elektroinstalacija strojeva. Elektrotehnika. Tehnička mehanika.
Gorički Marina, dipl. ing. kemije, VSS  Kemija Biokemija
 Peričak Saša, dipl. ing. biologije, VSS Biologija 
Tuđa Tatjana, prof. tjelesne kulture, VSS Tjelesna i zdravstvena kultura
 Balen Roman, prof. tjelesne kulture, VSS  Tjelesna i zdravstvena kultura
Špiljak Hrvoje, prof. tjelesne kulture, VSS  Tjelesna i zdravstvena kultura
Videk Petar, prof. povijesti, VSS  Povijest 
Gubez Sanja Marija, prof. Povijesti, VSS Povijest 
 Roginić Janja, dipl. politolog, VSS  Politika i gospodarstvo 
Švigir Danijela, prof. hrvatske kulture i filozofije , VSS  Etika Hrvatski jezik
Čehulić Ivančica, dipl. kateheta , prof. fil. i religijske kulture, VSS  Vjeronauk
Sinković Martina, dipl. kateheta, VS S  Vjeronauk
Gregurović Jurica, mag teologije, VSS  Vjeronauk
 Pogačić Ivan, prof. geografije i geologije, VSS Geografija 
Markuš Sanja, dipl. ing. arhitekture, VSS  Povijest arhitekture i umjetnosti. Računalstvo. Stambene i javne zgrade. 
Aleksić Matijević Anamarija, dipl. ing. arhitekture, VSS  Računalstvo. Arhitektonske konstrukcije. Građevine. 
Bujak Nikola, dipl. ing. građevine, VSS  Nosive konstrukcije. Građevine Izvođenje građevinskih radova strojevima. Tesarski radovi. Građeviske konstrukcije. Organizacija i obračun radova.
 Bešenić Damir, dipl. ing. građevine, VSS  Nacrtna geometrija. Građevinske konstrukcije. Poznavanje nacrta.Praktikum Ustrojstvo i obračun radova. Organizacija građenja. 
Labaš Dragutin, dipl. ing. građevine, VSS  Građevinski materijali. Građevni materijali. Keramičarski i oblagački radovi. Zidarski radovi. Praktikum.
Janjatović Jovica, dipl. ing. građevine, VSS  Nosive konstrukcije. Organizacija građenja. Izvođenje suhe gradnje.
 Rod Željko, dipl. ing. građevine, VSS  Organizacija i obračun radova. Nosive konstrukcije. Građevinske konstrukcije.
Tuđa Sandra, str. spec. ing. građevine, VSS  Tehničko crtanje. Arhitektonske konstrukcije. Organizacija građenja. Poznavanje nacrta. Praktikum.
Tkalec Alojzije, ing. građ. VŠS  Tehnologija keramike. Građevni materijali. Sirovine i materijali.
Jureta Stipe, dipl. ing. strojarstva, VSS  Tehničko crtanje s elementima strojeva. Tehničko crtanje i elementi strojeva. Tehničko crtanje. Uljna hidraulika i pneumatika. Hidraulika i pneumatika. Matematika u struci. Tehnologija plinoinstalacija. Tehnologija obrade i montaže.
 Papić Zlatko, dipl. ing. prometa, VSS  Tehnologija zanimanja. Motori i prijenosi. Motori i traktori. Poljoprivredni strojevi.
 Krsnik Davor, dipl. ing. strojarstva, VSS  Poznavanje materijala. Elementi strojeva i protoka. Osnove tehničkih materijala. Osnove tehničke mehanike.Osnove automatizacije. Tehnologija grijanja i klimatizacije. Nove tehnologije. Tehnologija strojarskih instalacija. Tehnička fizika.
 dr. art. Kuhar Robert, VSS  Oblikovanje keramike. Osnove restauriranja. Stilovi i razdoblja. Crtanje. Tehnološke vježbe. Crtanje s osnovama obojenja. Tehnologija zanimanja.
Demel Borna, ak. slikar., VSS. Tehnologija zanimanja. Crtanje s osnovama obojenja. Tehnološke vježbe. 
 Vinković Slavko, dipl. ing. agronomije, VSS  Proizvodnja bilja. Ratarstvo. Motori i traktori. Specijalno ratarstvo.
Galić Silvica, dipl. ing. agronomije, VSS  Voćarstvo. Specijalno voćarstvo. Specijalna zaštita bilja. Povrćarstvo. Opća zaštita bilja. 
Hudi -Vlahek Mirjana, dipl. ing.agronomije, VSS  Vinogradarstvo. Vinarstvo. Samostalno vođenje gospodarstva. Zaštićeni prostori i tehnologije uzgoja cvijeća, povrća i gljiva. Marketing u poljoprivrednoj proizvodnji. Voćarstvo. Uređenje unutrašnjeg prostora.
 Gavran Daniel, dipl. ing. agronomije, VSS Stočarstvo. Opće stočarstvo. Anatomija i fiziologija životinja. Hranidba životinja. Zoohigijena i zdravlje životinja. Govedarstvo. Svinjogojstvo i peradarstvo. Tržište.
Slivnjak Kruhek Božica, dipl. ing. agronomije, VSS  Ekološka poljoprivreda i održivi razvoj. Agrobotanika. Cvjećarstvo. Aranžiranje. Dendrološke vrste za aranžiranje. Praktična nastava.
 Biondić Ohnjec Ivana , dipl. ing. agronomije, VSS  Cvjećarstvo. Tloznanstvo. Aranžiranje. Praktična nastava. 
 Vlahek Vanja, mag. ing. hortikulture, VSS Cvjećarstvo. Dendrološke vrste za aranžiranje. Ustrojstvo rada u cvjećarnici. Uzgoj ljekovitog i začinskog bilja. Praktična nastava. 
 Halić Filip, mag. ing. hortikulture, VSS Poljoprivredni strojevi. Poljoprivredna tehnika u biljnoj proizvodnji. Poljoprivredna tehnika u animalnoj proizvodnji. Organizacija poljoprivredne proizvodnje. Zaštita bilja. Dendrologija s rasadničarstvom. Uzgoj bilja u zaštićenom prostoru. Vježbenička tvrtka. Skladištenje, prerada i dorada poljoprivrednih proizvoda.
Franc Kristijan, mag. ing. hortikulture, VSS  Povrćarstvo. Mehanizacija .
Krušelj Neven, prvostupnik ing. poljoprivrede, VŠS  Praktična nastava 
 Sukreški Štefica, diplomirana medicinska sestra, VSS  Higijena – preventivna medicina 
Ivančić Tea, viša medicinska sestra, prof. soc. pedagog, VSS  Kronične rane. Zdravstvena njega kirurškog bolesnika - opća. Hitni medicinski postupci. Instrumentiranje. Zdravstvene vježbe.
 Jurinec Božica , prvostupnica sestrinstva, VŠS  Zdravstvena njega starijih osoba. Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu. Zdravstvena njega opća. Profesionalna komunikacija u sestrinstvu. Etika u sestrinstvu. Zdravstvena njega specijalna. Higijena -preventivna medicina. Zdravstvene vježbe.
Videk Blaženka, prvostupnica sestrinstva, VŠS  Zdravstvena njega kirurškog bolesnika – specijalna. Intenzivna zdravstvena njega. Opća načela zdravlja i njege. Etika u sestrinstvu. Zdravstvene vježbe. 
 Posavec Suzana, prvostupnica sestrinstva, VŠS Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta. Načela administracije. Kronične rane. Zdravstvene vježbe.
 Mlinarić Ksenija, prvostupnica sestrinstva, VŠS  Zdravstvena njega majke. Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta. Zdravstvena njega opća. Profesionalna komunikacija u sestrinstvu. Etika u sestrinstvu. Higijena -preventivna medicina. Zdravstvena njega zaštita mentalnog zdravlja Zdravstvene vježbe.
Zaplatić Martina, diplomirana medicinska sestra, VŠS   Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta. Profesionalna komunikacija u sestrinstvu. Etika u sestrinstvu. Metodika zdravstvenog odgoja. Zdravstvene vježbe. 
Benković Barbara, viša medicinska sestra, VŠS Zdravstvena njega – specijalna. Dijetetika. Opća načela zdravlja i njege. Etika u sestrinstvu. Zdravstvene vježbe.
 Zebec Kristinka, prvostupnica sestrinstva, VŠS  Zdravstvena njega – opća. Zdravstvena njega kirurškog bolesnika -opća. Opća načela zdravlja i njege. Etika u sestrinstvu. Zdravstvena njega kirurškog bolesnika -specijalna. Profesionalna komunikacija u sestrinstvu. Osnove zdravstvene njega. Zdravstvena vježbe.
Ferenčak Nikolina, dipl. med. sestra, VSS  Profesionalna komunikacija u sestrinstvu. Etika u sestrinstvu. Zdravstvena njega psihijatrijskog bolesnika. Zdravstvena njega-zaštita mentalnog zdravlja. Zdravstvena njega - specijalna. Dijetetika. Zdravstvene vježbe.
Božić Rafaela, diplomirani fizioterapeut, VSS  Uvod u rehabilitaciju. Fizikalna terapija. Kineziterapija.
Vidiček Vinka, prvostupnica fizioterapije, VŠS Fizikalna terapija Kineziterapija Masaža
Čehulić Daniel, . prvostupnik fizioterapije, VŠS  Osnove kineziologije. Masaža. Fizikalna terapija. 
Korinčić Renata, prvostupnica fizioterapije, VŠS  Kineziterapija. Masaža. Fizikalna terapija.
Mohač Alojz, prvostupnik fizioterapije, VŠS Osnove fizikalne i radne terapije. Masaža. Fizikalna terapija.
 Đanić Suzana, dr. medicine, VSS  Anatomija i fiziologija. Klinička medicina. Patologija. Patofiziologija. Dermatologija. Socijalna medicina. Prva pomoć.
Hustnjak Vesna, prof. psihologije, VSS Zdravstvena psihologija. Psihologija
Sedak Benčić Tajana, prof. biologije, VSS  Voditelj smjene. Satničar. Biologija.
Tkalec Ivan, monter plinskih instalacija – stručni učitelj, SSS  Praktična nastava
 Sinković Stjepan, keramičar – pečar – stručni učitelj, SSS Praktična nastava
Ščapec Franjo, soboslikar - stručni učitelj, SSS Praktična nastava
Mladen Gorički, tehničar IGM – stručni učitelj, SSS Praktična nastava
Vidiček Marijan, zidar – stručni učitelj, SSS  Praktična nastava
Ded Ivan, stolar, tesar – stručni učitelj, SSS  Praktična nastava 
Vukić Zoran, rukovatelj građ. stroj.iI mehaničar – stručni učitelj, SSS  Praktična nastava. Praktična nastava mehanike strojeva.
 Pavetić Nenad, monter plin. instalacija, stručni učitelj, SSS  Praktična nastava 
Mohač Ivan, zidar, stručni učitelj, SSS Praktična nastava 
Bartolek Marija, prvostupnik sestrinstva, VŠS  Zdravstvena njega u kući. Higijena -preventivna medicina. Dijetetika.
 Miholić Ranko, dr. medicine, VSS  Farmakologija Bakteriologija, virologija i parazitologija.
Gregurić Darinka dipl. ing. med. -lab. dijagnostike ,VŠS  Bakteriologija, virologija i parazitologija.
Belina Stanko, dr. medicine, VSS Radiologija. Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi.
Vidović Antun, prof. povijesti i sociologije, VSS Sociologija
 Jagić Mateja, prvostupnica sestrinstva, VŠS Zdravstvena njega kirurškog bolesnika -opća. Zdravstvena njega kirurškog bolesnika -specijalna. Zdravstvena njega starijih osoba. Zdravstvena njega bolesnog djeteta. Zdravstvena njega psihijatrijskog bolesnika. Zdravstvena vježbe.
 Lovrenčić Valentina, prof. engl. jezika i knjiž. i povijesti umjetnosti, VSS Engleski jezik 
Horvat Nikolina, prvostupnica sestrinstva, VŠS  Zdravstvena njega 
Tkalec Jelena, mag. edu. hrv. jezikaiI knjiž. i lingvistike VSS  Hrvatski jezik

 

 


 

 

preskoči na navigaciju